Strijbosscheweg 0ong Handel Handel

Specificaties

Koopsom: € 132.000 k.k.

  • Postcode: 5423
  • Perceeloppervlakte: 3580 m2
Terug naar volledig overzicht

Omschrijving

Een zeer fraai gelegen perceel met een oppervlakte van 3.580 m2 met de bestemming “agrarisch”.

Voorziening : Elektra – Wateraansluiting – en aansluiting Drukriolering
Extra : een boorput gepulst als alternatief voor water
Volgens gemeente als registratie : Strijbosscheweg 28 BY ipv ongenummerd
Terrein is volledig omsloten.

Dit perceel is zeer fraai gelegen in bosrijke omgeving aan Strijbosscheweg te Handel. In de nabije omgeving bevindt zich natuur educatief centrum de Specht.
Onderstaand de huidige bestemmingsplan regels.

3.1 Bestemmingsomschrijving agrarisch.

De voor ‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

al dan niet bedrijfsmatig agrarisch grondgebruik inclusief tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen;
behoud en/of herstel van de natuurlijke, aardkundige waarden en beeldkwaliteit, afgestemd indien aangeduid op de verbeelding en/of omschreven in het beeldkwaliteitsplan;
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – bergbezinkbassin’, een bergbezinkbassin;
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘evenemententerrein’, een evenemententerrein voor jaarlijks terugkerende evenementen;
extensief recreatief medegebruik;
onverharde (wandel)paden;
waterhuishoudkundige voorzieningen en waterlopen;
ontwikkeling en instandhouding van natuur en landschap;
realisatie en instandhouding van landschappelijke inpassing van een bestemmingsvlak;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
3.2 Bouwregels

Op of in de in 3.1 bedoelde gronden mag gebouwd worden onder de volgende voorwaarden:

er mogen geen gebouwen worden opgericht;
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen alleen worden opgericht in de vorm van een afrastering met een maximale hoogte van 1,5 m;
ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – bergbezinkbassin’ mag niet worden gebouwd.

3.3 Afwijken van de bouwregels
3.3.1 Algemeen

Bij toepassing van de in 3.3.2 tot en met 3.3.5 beschreven afwijkingsbevoegdheden dient te worden voldaan aan de Handreiking kwaliteitsverbetering van het landschap (Bijlage 1).
3.3.2 Schuilhutten

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2 voor de bouw van kleine schuilgelegenheden voor vee en paarden met opslagmogelijkheid voor hooi, stro en voeders, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

de locatie is gelegen binnen een zone van 500 m rondom het bestaand stedelijk gebied;
binnen de Groenblauwe mantel mag geen afbreuk worden gedaan aan de daar aanwezige landschappelijke waarden;
een schuilgelegenheid is niet toegestaan binnen de provinciale structuur ‘Natuur Netwerk Brabant’;
indien er sprake is van de provinciale aanduiding ‘behoud en herstel watersystemen’, dient advies ingewonnen te worden bij het betrokken waterschapsbestuur;
de perceelsoppervlakte is minimaal 0,5 ha;
de oppervlakte van de schuilgelegenheid is maximaal 25 m²;
de goothoogte mag niet meer bedragen dan 2 m;
de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
per perceel mag slechts één schuilgelegenheid worden gebouwd;
er is een inrichtings- en beplantingsplan overlegd dat uitwijst dat voldaan wordt aan de uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan zodat er sprake is van een ruimtelijk aanvaardbare situatie.

Locatie

Je droomhuis nog niet gevonden?Plaats een gratis zoekopdracht

Zoekopdracht

Wat kunnen we voor je doen?

Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een bericht. Je hoort zo spoedig mogelijk van ons.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×